Palvelut

Etusivu > Palvelut

Maaperätutkimus

Tutkimusten suorittamiseen meillä on kaksi nykyaikaista kairavaunua:

Kevyt Geomachine GM50, jolla suoritamme:

 • painokairauksia
 • siipikairauksia
 • pienten pohjavesiputkien asennukset
 • näytteenottoja

GM50

Keskiraskas Geomachine GM75, jolla suoritamme:

 • painokairauksia
 • heijarikairauksia
 • puristin-heijarikairauksia
 • siipikairauksia
 • pohjavesiputkien asennukset
 • näytteenottoja
 • porakonekairaukset
 • kalliovarmistukset

Nykyaikainen kalusto mahdollistaa tutkimusten suorittamisen luotettavasti ja tarkasti.

Näytteiden tutkiminen tapahtuu omassa laboratoriossamme tai yhteistyökumppaneidemme laboratorioissa.

Tuloksista tapahtuvassa raportoinnissa eli perustamistapaesityksessä määritellään hankkeen muita suunnittelijoita varten rakennusten perustamistavat, maapohjan mitoitusarvot (mm. geotekninen kantavuus), routasuojaustarve sekä annetaan suositus kuivatustarpeesta, kuten salaojituksesta ja pintakuivatuksesta. Perustamistapaesityksessä otetaan tarvittaessa kantaa myös maatöissä huomioon otettaviin erityisvaatimuksiin, kuten minimi- tai maksimikaivusyvyyteen.

 

Kauttamme onnistuu myös PIMA-tutkimukset ym. näytteenotot.
Pohjavesiputkia asennamme rautaisia sekä PEH-putkia. Pohjavesiputket voidaan varustella vandaaliputkella ja lukolla.

 

Kauttamme onnistuu myös PIMA-tutkimukset ym. näytteenotot.
Pohjavesiputkia asennamme rautaisia sekä PEH-putkia. Pohjavesiputket voidaan varustella vandaaliputkella ja lukolla.

Mittaukset

Suoritamme rakennuskohteissa erilaisia kartoituksia ja merkintämittauksia. Mittaukset suoritamme sovitussa aikataulussa ja tarkasti nykyaikaisella Leican mittauskalustolla. Karttamateriaalin ja merkintäaineiston tuotamme 3D-win ja AutoCad – ohjelmilla.

» katu- ja kunnallistekniset mittaukset
» kartoitusmittaukset
» 3D-maastomallimittaukset
» maastoon merkinnät ja rajannäytöt
» voimalinjojen suunnitelmamittaukset
» seurantamittaukset
» teollisuusmittaukset
» tarkemittaukset
» massanlaskennat, määrämittaukset ja tarkeraportoinnit
» inventointikartoitukset
» sisätila- ja julkisivumittaukset
» rakentamisenaikainen laadunvalvonta
» erikoismittaukset