Maaperätutkimus

RMP-Service Oy tekee maaperätutkimuksia erilaisten rakennushankkeiden suunnittelua ja rakentamista varten. Pohjatutkimustyöt toteutamme pienistä piharakennuksista isoihin teollisuusrakennuksiin.

Pohjatutkimuksien suorittamiseen meillä on kaksi kevyttä monitoimikairaa, joilla teemme luotettavasti ja tarkasti tilatut kairaukset sekä maanäytteiden otot. Pohjatutkimukseen usein liitettävät kartoitukset suoritamme satelliittimittaus- ja takymetrikalustolla.
Näytteiden tutkiminen tapahtuu omassa laboratoriossamme.

Tuloksista tapahtuvassa raportoinnissa eli perustamistapaesityksessä määritellään hankkeen muita suunnittelijoita varten rakennusten perustamistavat, maapohjan mitoitusarvot (mm. geotekninen kantavuus), routasuojaustarve sekä annetaan suositus kuivatustarpeesta, kuten salaojituksesta ja pintakuivatuksesta. Perustamistapaesityksessä otetaan tarvittaessa kantaa myös maatöissä huomioon otettaviin erityisvaatimuksiin, kuten minimi- tai maksimikaivusyvyyteen.

 

Yhteydenottoarrow_btn